Viemärin sisäpuoliset saneerausmenetelmät yleistyivät 2000-luvun alkupuolella. Erilaiset ruiskuvalu- ja pinnoitusmenetelmät olivat ainoita mahdollisia saneerausmenetelmiä kerrostalon asuntojen sisäpuolisiin putkiin. Rungot sukitettiin ja haaralinjat ja pienemmät putket pinnoitettiin. Vakuutusyhtiöt suhtautuivat hyvin nuivasti vahinkojen korvauksiin, kun ensimmäiset viemäriongelmat tulivat jo muutaman vuoden päästä. 

Mikä vakuutus hyväksyy sukitukset?

Vakuutusyhtiöillä on erilaiset käytännöt kuluttajille ja yrityksille. Taloyhtiöissä vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos sukituksen on tehnyt yritys, jolla ei ole voimassaolevaa menetelmäsertifikaattia. Omakotitaloissa linja ei ole niin raju, mutta ikävähennyksissä on suuriakin eroja.

OP vakuutus katsoo sukitetut putket kymmenen vuoden ikäisiksi ja Lähi-Tapiola 15 vuoden ikäisiksi, kun saneerauksen on tehnyt yritys, jolla on voimassa oleva menetelmä sertifiointi. Vakuutusyhtiöiden kannat ovat muokkautuneet vuosi vuodelta enemmän sukitusystävällisemmiksi vahinkohistorian ohjaamina.

”Jos viemäriputket on sukitettu 2019 merkataan se vakuutukseen putkiston valmistusvuodeksi 2019.” – Jarno Kaitila If vakuutusyhtiöstä. 

Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoissakin on paljon eroja. Osaa laskee vanhimpien putkien perusteella viemäristön iän, vaikka osa viemäriputkista olisi juuri uusittu. Tästäkin johtuen paikkakorjauksen eivät ole aina paras ratkaisu.

 

Viemärin pinnoituksen vaikutus vakuutuskorvaukseen

Pinnoittamalla vanhaa viemäriputkea ei saada uutta vastaavaksi, mutta käyttöikää voidaan pidentää. Tosin näissäkin löytyy merkittäviä eroavaisuuksia. If vakuutus suhtautuu positiivisimmin pinnoitukseen, mutta heidän laskelmissaan viemärin käyttöikä on huomattavasti muita lyhempi. If vakuutus katsoo vahinkotilanteessa pinnoitetun viemäriputken iäksi pinnoitusvuonna olevan 15 vuotta, joka vaikuttaa mahdollisen vuotovähennyksen määrään. 

Esimerkiksi vuonna 1970 asennettu putkisto on korjattu pinnoittamalla vuonna 2005. Vuonna 2015 tapahtuu vuotovahinko ja putkiston iäksi lasketaan tässä tilanteessa 25 vuotta. Näin ollen vahingosta ei tehdä vuotovähennystä, kun putken laskennallinen ikä on alle 30 vuotta.  

Vakuutus voi korvata vesivanhingon, mutta ei vanhoja putkia

Monen vakuutusyhtiön korvausehdoissa on yksilöity hyvin tarkkaan korvattavat vesivahingot. Yhtäkkiä rikkoutuneen putkivaurion aiheuttamat vauriot korvataan yleisesti, kun taas hiljalleen pari viikkoa vuotanut putki saatetaan luokitella ”vanhaksi viaksi”. Viemärit ovat yleensä näitä hitaasti vuotavia putkia, siksi viemärivahinkoja korvataan hyvin harvoin. Laaja putkivakuutus voi korvata vauriot osittain. Näissä tapauksissa tyypillinen kustannusten jako on 60% vakuutuksen ottaja ja 40%:sti vakuutusyhtiö. Muoviviemäreiden vuotovahingot ovat yleisesti hyvin suuria, jos kyseessä on 1970-1980 -luvun talo, jossa on käytetty hienojakoista hiekkaa lattialaatan alla. Vesi ei vuodakkaan maaperään, vaan siirtää kosteutta kapilaarisesti ylöspäin kohti lattiaa, jolloin korjaustoimenpiteet ovat suuret.